IMG_9572

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie mobilnego serwisu napraw taboru kolejowego potwierdza, że firma spełnia międzynarodowe standardy zarządzania jakością. Oznacza to, że procesy naprawcze są realizowane zgodnie z określonymi procedurami, zapewniającymi wysoką jakość usług i zadowolenie klientów. Wdrożenie normy ISO 9001:2015 wskazuje na zaangażowanie firmy w ciągłe doskonalenie swoich działań oraz dbałość o utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności naprawianego taboru kolejowego.

Pobierz

Certyfikat zgodności w zakresie funkcji utrzymania potwierdzający zaakceptowanie systemu utrzymania w Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 i rozporządzenia wykonawczym Komisji (UE) 2019/779

Pobierz wersja PL Pobierz wersja ENG

Certyfikat VPI

Pobierz

Licencja dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

Pobierz

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Pobierz